55 ปี กปน. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมมอบโล่เกียรติคุณผู้ประกอบคุณประโยชน์ ปี 64-65

กปน. ครบรอบ 55 ปี “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี : Quality Water for Quality Living” เน้นการพัฒนาการบริการและระบบประปา เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) 

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในปีนี้ กปน. จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • วันที่ 6 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ให้บริการประชาชนเรื่องระบบงานประปา การตรวจและซ่อมท่อประปาเบื้องต้น ตามชุมชนต่าง ๆ 18 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
  • วันที่ 15 สิงหาคม 2565 มอบเงินสนับสนุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “ต้นแบบการดูแลผุ้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” จำนวน 364,000 บาท และสนับสนุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 260,000 บาท
  • วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 55 ปี โดยรับเป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุน “มูลนิธิพระแม่ธรณี การประปานครหลวง” แทนการรับกระเช้า ณ อาคารอเนกประสงค์ กปน. สำนักงานใหญ่ 

โดยในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 กปน. จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่ กปน. ประจำปี 2564 และ 2565 โดยปี 2564 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอก จำนวน 14 ราย ประเภทหน่วยงานราชการหรือเอกชน จำนวน 4 ราย และประเภทพนักงานหรือกลุ่มพนักงาน กปน. จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 20 ราย อาทิ พระปลัดรังสรรค์ นิพฺภโย เจ้าอาวาสวัดสำแล นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นต้น และปี 2565 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอก จำนวน 2 ราย ประเภทหน่วยงานราชการหรือเอกชน จำนวน 1 ราย และประเภทพนักงานหรือกลุ่มพนักงาน กปน. จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 6 ราย อาทิ นายวรารัตน์ ชุติมิต อนุกรรมการพัฒนาองค์กร นายพงษ์ศักดิ์ จินดาสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เป็นต้น

นอกจากนี้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 กปน. ได้เปิดตัว MWA Point ฟีเจอร์สะสมคะแนนผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพื่อสะสมคะแนนแลกรับของที่ระลึก หรือสิทธิพิเศษมากมาย เพียงสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile จะได้รับ MWA  Point ทันที 500 คะแนน สะสมครบ 1,200 คะแนน แลกรับตุ๊กตายอดน้ำขนาด 8 นิ้ว หรือสะสมครบ 1,500 คะแนน แลกรับตุ๊กตายอดน้ำขนาด 15 นิ้ว เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 และแลกของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR