เพราะ “น้ำ” สำคัญต่อทุกชีวิต

เพราะ “น้ำ” สำคัญต่อทุกชีวิต

การประปานครหลวง (กปน.) จึงมุ่งมั่นผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ รองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชน ด้วยกำลังการผลิตวันละ 6,000 ล้านลิตร
ที่เทียบเท่า
ปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำโอลิมปิก (ขนาด 25 x 50 x 2 เมตร) จำนวน 2,400 สระ
หรือ เทียบเท่า น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 1.5 ลิตร จำนวนมากถึง 4,000 ล้านขวดเลยทีเดียว

ก้าวต่อไปที่ไม่เคยหยุดนิ่งของ กปน. คือการเสริมสร้างเสถียรภาพโครงสร้างพื้นฐานของระบบประปาให้มีความมั่นคงเพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมไทย

#MWA
#การประปานครหลวง
#ทรัพยากรน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า
#ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
#QualityWaterForQualityLiving
#SDGsforAll
#SDGs

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR