เชิญชมคลิป “องค์กรคนดี” ของกปน.

คลิปที่ 1 โครงการ กิจกรรม
https://drive.google.com/file/d/1Pc61kEkt3frUBpY8jI9iQKdEcoYHO8nW/view

คลิปที่ 2 นโยบายผู้บริหาร
https://drive.google.com/file/d/1QjTdg8_bBVEm2tUMsm9brM4cBQmTzNAn/view

คลิปที่ 3 ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับคำชื่นชม ตามโครงการ บันทึกความดี
https://drive.google.com/file/d/1_fDt0OH8NePEPRtcYvqqUF84G7W8ZWer/view

คลิปที่ 4 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
https://drive.google.com/file/d/1bASgKPKjBA97H1erh8c58N-MT1LtqGvu/view

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR