กปน. แจ้งระบบงานขัดข้องชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดการใช้งานระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (CIS) ชั่วคราว ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. เนื่องจากเกิดข้อขัดข้องจากการประมวลผลข้อมูล โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ แอปพลิเคชัน MWA onMobile และบริการ e-Service  https://eservicesapp.mwa.co.th/ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 หรือ line: @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR