กปน. แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565

          นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. จะปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึงวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS หรือบริการเรียกดูแผนที่ได้ทุกระบบ อาทิ บริการตรวจสอบพื้นที่น้ำไม่ไหล ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพน้ำประปา แจ้งเหตุท่อแตกรั่ว ขอติดตั้งประปาใหม่ ผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ ได้

          กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR