กปน. เตรียมความพร้อมหัวดับเพลิงสีแดง ป้องกันอัคคีภัยช่วงตรุษจีน

กปน. เตรียมความพร้อมหัวดับเพลิงสีแดง ป้องกันอัคคีภัยช่วงตรุษจีน  พร้อมแนะลดการจุดธูป-การเผา ล้างมือให้สะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี

          นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้และอุบัติภัยสูงขึ้น ขณะนี้ กปน. ได้ทำการตรวจสอบหัวดับเพลิงสีแดงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ แล้วกว่า 28,801 จุด โดยบำรุงรักษาและทดสอบการทำงานให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และขอความร่วมมือประชาชนไม่นำสิ่งของมาวางหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางหัวดับเพลิง หลีกเลี่ยงการจอดยานพาหนะทับประตูน้ำบริเวณใกล้หัวดับเพลิง นอกจากนี้ หากพบหัวดับเพลิงชำรุด สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. ได้แก่ แอปพลิเคชัน MWA onMobile, Line@MWAthailand, สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ 18 สาขา หรือ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

          นางชวิณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความห่วงใยสุขอนามัยของประชาชน จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอเชิญชวนประชาชนลดการจุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง  ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้แนะนำเลือกธูปก้านสั้น  เพราะควันจากการจุดธูปและการเผากระดาษที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นสาเหตุให้เกิดควันที่มีสารพิษ อาทิ สารก่อมะเร็งและโลหะหนักต่าง ๆ รวมทั้งขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนส่วนตัว หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำประปาหรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR