กปน. ร่วมพิธีเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ สู่ความเข้มแข็งในชุมชน จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปัญหาอุปสรรค และกำหนดทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อน รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ทุกระดับกลุ่มอาชีพ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นางขนิษฐา ผลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 ในฐานะผู้แทน กปน. ร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและให้เกียรติในการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลังสตรีในการขับเคลื่อนประเทศ” และมีการบรรยายเรื่อง “การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” โดย  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR