กปน. ร่วมงาน Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย “Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand : Water for Life” พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก

การประปานครหลวง (กปน.) ได้ร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในฐานะสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) โดยมี นายพิศาล ธุดี ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติและเครื่องวัด (ฝบอ.) และคณะ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำ นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูธนิทรรศการของผู้สนับสนุนทั้งของประเทศไทยและหลากหลายประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนและให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ร่วมสร้างคุณูปการต่อสังคมไทยและสังคมโลก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR