กปน. พร้อม กฟน. และ บช.น. ร่วมหารือ กทม. บูรณาการแก้ปัญหาให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปน. เข้าพบ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเข้าหารือร่วมระหว่าง กปน. กทม. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในกรุงเทพมหานครในหลายประเด็น

โดยมีการซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานบริการประชาชนใน Traffy Fondue แพลตฟอร์มที่ช่วยให้แต่ละหน่วยงานสามารถติดตามและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนแจ้งเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง จะเข้าร่วมใช้งานแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับทราบปัญหาเกี่ยวกับประปาในพื้นที่และเข้าแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ กทม. ยังได้ขอความร่วมมือ กปน. ในการร่วมกันจัดตั้งจุดจ่ายน้ำสาธารณะเพื่อบริการน้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนคนเดินถนน ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดกันต่อไป ในการหารือ กปน. ยังยินดีให้ความร่วมมือในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนและทางเท้าของ กทม. และได้เสนอให้ กทม. พิจารณาจัดระเบียบการใช้พื้นที่ใต้ทางเท้าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยท่อสื่อสาร เป็นอุปสรรคต่อการบำรุงรักษาท่อและการบริการน้ำประปาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านผู้ว่าฯ กทม. ได้รับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR