กปน. จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี กปน.

วันนี้ (6 สิงหาคม 2565) นายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ณ ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 เขตบึงกุ่ม กทม. เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี กปน. ภายใต้แนวคิด “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี” เน้นการพัฒนาการบริการและระบบประปา เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

โดย กปน. จะจัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ในพื้นที่ให้บริการทั้ง 18 สาขา เช่น ชุมชนคลองเตย ชุมชนวัดเพลงกลางสวน ชุมชนทัดชาวิลล่า บ้านเอื้ออาทร (แขวงคลองถนน) และชุมชนวัดบัว เป็นต้น กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการงานประปา การตรวจและซ่อมท่อประปาเบื้องต้น แนะนำวิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน เชิญชวนใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพิ่มเพื่อนผ่าน Line @MWAthailand และบริการ e-Bill และ e-Tax Invoice & e-Receipt วิธีประหยัดน้ำและการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ โดยในวันนี้มีดารานักแสดงและพิธีกรชื่อดัง อ้อม พิยดา อัครเศรณี ร่วมสร้างความสนุกสนาน พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย 

ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 9 ได้เน้นย้ำว่า กปน. มีความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตน้ำประปาตั้งแต่ต้นน้ำถึงบ้านลูกค้าที่ได้รับมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ทุกคนมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หากพบเห็นท่อประปาแตกรั่วในพื้นที่สาธารณะ โปรดแจ้งที่ Call Center โทร. 1125 หรือแจ้งผ่าน Application MWA onMobile หรือ Line:@MWAthailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปา ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR