กปน. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้าน IT

กปน. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้าน IT เพื่อนำผลมาปรับปรุงการบริการด้านงานประปาให้ดียิ่งขึ้น

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ “ความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้าน IT ของ กปน. ปีงบประมาณ 2565” โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ https://bit.ly/3ayevJg ตั้งแต่วันนี้ – 19 มิถุนายน 2565 ผู้ตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ มีสิทธิ์ลุ้นรับลำโพง Bluetooth Mi Smart Speaker จำนวน 1 รางวัล และ Gift Voucher Starbucks มูลค่า 200 บาท จำนวน 30 รางวัล ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทางหน้าเว็บไซต์ กปน.

กปน. ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสำรวจมา ณ ที่นี้ โดยจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR