กปน. ขยายเวลาลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กปน. ขยายเวลาลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ เดือนละ 100 บาท ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 ผู้ถือบัตรที่เคยลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ กปน. พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ  ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 12,000 ครัวเรือน (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์)

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์กับ กปน. ไว้แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ 

กรณี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นลูกค้า กปน และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว และลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ที่  https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/ 

นอกจากนี้ ยังสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ มาติดต่อลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น) 

2. ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (การใช้น้ำเดือนกันยายน 2564 – สิงหาคม 2565 รวม 12 เดือน)

3. สนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

– กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง 

 – หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท และต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มทั้งจำนวนด้วยตนเอง

4. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

5. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในเดือนถัดไป

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางอื่น ๆ อาทิ Facebook Twitter Line Official : @MWAthailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR