กปน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการดูแลบำรุงรักษาคลองส่วย และถนนประชาชื่น

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระนั่งเกล้า ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการดูแลบำรุงรักษาคลองส่วย และถนนประชาชื่น ระหว่าง จังหวัดนนทบุรี แขวางทางหลวงนนทบุรี โครงการชลประทานนนทบุรี บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และ การประปานครหลวง โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี

.

สำหรับ MOU ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำจากคลองส่วย ซึ่งล้นท่วมพื้นผิวถนนแจ้งวัฒนะ ถนนงามวงศ์วาน และถนนสามัคคีในช่วงฤดูฝน เนื่องจากคลองส่วยเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับคลองสายหลักในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ คลองบ้านใหม่ คลองบางตลาด และคลองบางเขน ในการระบายน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณคลองส่วย และถนนประชาชื่น รวมถึงพัฒนาฟื้นฟูคลองส่วย และถนนประชาชื่นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ถนนประชาชื่น และบริเวณแยกพงษ์เพชร ในช่วงฤดูฝนที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังผิวถนนด้วย

.

ในการนี้ นายรักษ์ศักดิ์ ได้กล่าวว่า กปน. ในฐานะเจ้าของพื้นที่คลองส่วย รู้สึกยินดีที่ทุกหน่วยงานที่เห็นความสำคัญ และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคลองส่วย รวมถึงพื้นที่โดยรอบ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และถือเป็นการเริ่มต้นของการบูรณาการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR