พารามิเตอร์

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ซัลเฟต (Sulfate)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ความขุ่น (Turbidity)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  สารอินทรีย์คาร์บอน (Total Organic Carbon : TOC)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  สารไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  โซเดียม (Sodium)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  คริปโตสปอริเดียม (Cryptosporidium spp.)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ลีเจียนเนลล่า (Legionella spp.)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  สังกะสี (Zinc)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  แมงกานีส (Manganese)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  เหล็ก (Iron)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  สารหนู (Arsenic)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  คลอรีน (Chlorine)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  การนำไฟฟ้า (Conductivity)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ทองแดง (Copper)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  เชื้อ Escherichia coli (E.coli)