กปน. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567 ตั้งแต่ 14 – 27 พฤษภาคม 2567

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปีงบประมาณ 2567 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่

• วิศวกร จำนวน 12 อัตรา (ไฟฟ้ากำลัง โยธา เครื่องกล)
• นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
• นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
• นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา
• นิติกร จำนวน 1 อัตรา
• สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

▶️ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 พฤษภาคม 2567 (ทุกวัน)

🎈ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com คลิก “ระบบรับสมัครออนไลน์” เลือกหัวข้อ “กรอกใบสมัครออนไลน์”

(โทร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสุทธิธารากร การประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่) โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1579 หรือ 1562 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมล recrusec@mwa.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR