กปน. สนับสนุนรถน้ำดื่มเย็น กิจกรรมจิตอาสาพื้นที่ท้องสนามหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

การประปานครหลวง (กปน.) สนับสนุนรถน้ำดื่มเย็นให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ท้องสนามหลวง ตลอดจนประชาชนที่มาสักการะบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR