กปน. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน สมาคมไทย – ญี่ปุ่น ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน

นายสมศักดิ์ ปัสนานนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน สมาคมไทย – ญี่ปุ่น รวมถึงผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) รวม 344 คน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำบางเขน ตลอดจนการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดและปลอดภัย ตามมาตรฐานและคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR