กปน. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565-2566 คว้ารางวัล 5 ปีซ้อน ยึดมั่นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565และ 2566 โดยมี นางเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปานครหลวง (กปน.) และ น.ส.พจรินทร์ บุญสิงห์ ผอ.กบล.ฝสอ. เป็นผู้แทน กปน. เข้ารับมอบโล่ พร้อมร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ข้อมูลภาครัฐโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”

ทั้งนี้ กปน. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ระดับโล่ทองแดง จำนวน 2 โล่ คือประจำปี 2565 และปี 2566 ซึ่งโล่ทองแดง จะมอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นติดต่อกัน 3 ปี โดย สำหรับ กปน. ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 – 2566 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบ

นอกจากนี้ กปน. ยังได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานที่สำคัญ และการให้บริการของหน่วยงาน โดยได้เผยแพร่กระบวนการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก และขั้นตอนการล้างถังพักน้ำอย่างง่ายๆ ด้วยตนเอง หรือสามารถขอใช้บริการล้างถังพักน้ำจาก กปน. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมบูธจำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR