กปน. – เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมลงนามสัญญางานจ้างปรับปรุงบ่อกรองน้ำ รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ) การประปานครหลวง (กปน.) และ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมลงนามสัญญางานจ้างปรับปรุงบ่อกรองน้ำ ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. FILTER UNDERDRAIN BLOCK SYSTEM พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง โรงงานผลิตน้ำดำรงเทศบาลนครภูเก็ต อันเป็นการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกันโดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพระบบประปาเทศบาลนครภูเก็ต ให้สะอาด เพียงพอ และดื่มได้ ไม่ขาดแคลน รองรับการเติบโตของพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR