ภาพรวมน้ำประปาวันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ภาพรวมน้ำประปาวันนี้ (25 พฤษภาคม 2567)
น้ำประปารสชาติปกติ แนะสำรองไว้บริโภค
✔ค่าคลอไรด์ น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร
✔ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร
✅ ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ
✅ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค
(ค่าคลอไรด์ ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2022)

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR