ภาพรวมน้ำประปาวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ในพื้นที่ช่วงกราฟสีน้ำเงิน 🟦
✔ค่าคลอไรด์ น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร
✔ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร
✅ ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ
✅ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

.

ในพื้นที่ที่มีช่วงกราฟสีแดง 🟥
⚠️ ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ได้แก่พื้นที่สาขา บางเขน ประชาชื่น นนทบุรี พญาไท ลาดพร้าว สุขุมวิท พระโขนง มีนบุรี สมุทรปราการ สุวรรณภูมิ ทุ่งมหาเมฆ แม้นศรี พื้นที่ละประมาณ 4 ชั่วโมง

✅ ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)

✅ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง

.

(ค่าคลอไรด์ ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2022)

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR