กปน. ร่วมกับเรือนจำกลางคลองเปรม ดำเนินโครงการ “สร้างโอกาสสร้างอาชีพ” ฝึกอบรมวิชาชีพช่างประปาเบื้องต้นให้กับผู้ต้องขังชั้นดี ตามโครงการ CSR ของ กปน. สนับสนุนนโยบายกระทรวงมหาดไทย เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้

นางเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการ “สร้างโอกาสสร้างอาชีพ” โดยมี พันตำรวจโทเชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ และนายสมบูรณ์ ศิลา ผู้บัญชาการ เรือนจำกลางคลองเปรมให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการ “สร้างโอกาสสร้างอาชีพ” มีระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 19 -20 มิถุนายน 2567 มีจำนวนผู้ต้องขังเข้ารับอบรม 30 คน เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรมได้เตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ ให้สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคม สามารถดูแลตัวเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว ไม่สร้างปัญหาต่อสังคม และที่สำคัญคือไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมวิชาชีพช่างประปาเบื้องต้นให้กับผู้ต้องขังชั้นดีในทัณฑสถาน สถานพินิจฯ หรือผู้ที่ขาดอิสระทางสังคม เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. และยังถือเป็น การต่อยอดโครงการช่างประปาเพื่อประชาชนของ กปน. ที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างประปาให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR