กปน. แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. จะปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานแผนที่ GIS ในฟังก์ชันแจ้งเตือนพื้นที่น้ำไม่ไหล ผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile ได้ชั่วคราว

กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 หรือ line: @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR