กปน. ส่งมอบน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ดื่มได้อย่างมั่นใจ พร้อมชวนล้างถังพักน้ำ คงคุณภาพน้ำสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดี

การประปานครหลวง (กปน.) ผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ดื่มได้อย่างมั่นใจ ด้วยการควบคุมคุณภาพน้ำตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan :WSP) มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้กันทั่วโลก ตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ โรงงานผลิตน้ำ จนถึงบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กว่า 2.5 ล้านครัวเรือน หรือมากกว่า 12 ล้านคน ให้มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัย เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง

นางสาวสุวรา ทวิชศรี รองผู้ว่าการ กปน. ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า เพื่อคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยเสมือนออกจากโรงงานผลิตน้ำของ กปน. พร้อมขอเชิญชวนลูกค้าหมั่นตรวจสอบดูแลระบบประปา อุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้าน โดยเฉพาะประชาชนที่มีถังพักน้ำภายในบ้านควรล้างถังพักน้ำทุก ๆ 6 เดือน และปิดถังพักน้ำให้สนิทเพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่อาจเล็ดลอดเข้าไปสะสมในน้ำประปา โดยมีวิธีล้างถังพักน้ำด้วยตัวเองง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. สำรวจบริเวณรอบถังพักน้ำ เพื่อตรวจหาจุดที่ชำรุด และซ่อมแซมให้สมบูรณ์
  2. ปิดวาล์วน้ำเข้าถัง และวาล์วน้ำออก เพื่อป้องกันตะกอนอุดตัน และปิดระบายน้ำออกจากถัง
  3. ฉีดล้างถังพักน้ำทั้งภายนอก และภายใน เพื่อล้างทำความสะอาด และไล่ตะกอนที่อยู่ในถัง
  4. ฉีดน้ำผสมคลอรีน โดยใช้คลอรีนน้ำ เข้มข้น 10 % ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นภายในถังพักน้ำทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ก่อนเปิดน้ำประปาเข้าถังพักน้ำ เพื่อใช้งานตามปกติ ทั้งนี้ เนื่องจากคลอรีนมีความเข้มข้นค่อนข้างสูง การใช้คลอรีนล้างและฆ่าเชื้อโรค จึงควรระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการสัมผัสโดนมือ รวมทั้งไอระเหยที่อาจทำอันตรายต่อผิวหนัง เยื่อบุจมูก และตาได้

สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน กปน. มีบริการล้างถังพักน้ำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เริ่มต้นเพียง 1,100 บาท โดยสามารถขอรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile หรือ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร 0 2504 0123 ต่อ 1865 , 1253 (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR