กปน. เตรียมความพร้อมหัวดับเพลิงสีแดง ป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมแนะวิธีดูแลสุขอนามัย ปลอดภัย ลดฝุ่น PM2.5

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้และอุบัติภัย ขณะนี้ กปน. ได้ทำการตรวจสอบหัวดับเพลิงสีแดงในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ แล้วกว่า 32,956 จุด โดยมีการบำรุงรักษาและทดสอบการทำงานให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับมือหากมีเหตุอัคคีภัย

นางชวิณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความห่วงใยสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน กปน. ขอเชิญชวนลดการจุดธูปหรือเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้า เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ พร้อมแนะวิธีดูแลสุขอนามัยที่ดี อาทิ หมั่นล้างมือให้สะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุก และเมื่ออยู่ในพื้นที่มีฝุ่นควันมาก ควรดื่มน้ำ กลั้วคอบ้วนปากให้บ่อยขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความสุขใจและสุขอนามัยที่ดีตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR