กปน. เผย น้ำทะเลหนุนสูงเหนือสำแลอย่างต่อเนื่อง น้ำประปาอาจมีรสชาติเปลี่ยนแปลงบ้าง แนะลูกค้าติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำสม่ำเสมอ

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น กปน. ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ได้เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนถึงจุดรับน้ำดิบเข้าคลองประปาของ กปน. บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในบางช่วงเวลา ซึ่ง กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับกรมชลประทาน ในการผลักดันน้ำเค็มให้ไกลบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อาจส่งผลให้น้ำประปามีรสชาติเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในบางช่วงเวลา ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงนี้ ซึ่งหากปริมาณหรือคุณภาพน้ำประปาเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงปกติ กปน. จะมีการแจ้งข่าวสารให้ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าสามารถติดตามคุณภาพน้ำประปารายวันได้ ผ่านช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / X และ Instagram : @MWAthailand และสามารถติดตามค่าคุณภาพน้ำต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ได้ทาง http://twqonline.mwa.co.th และแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพื่อให้ลูกค้าเตรียมตัวรับสถานการณ์ ตลอดจนวางแผนการใช้น้ำประปาและสำรองน้ำประปาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

.

นายรักษ์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ขอความร่วมมือประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำจาก กปน. อย่างสม่ำเสมอ และร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำอันมีค่า พร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่น้อยลง นอกจากนี้ หากพบท่อประปาแตกรั่ว สามารถแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ MWA call center โทร. 1125 / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Line @ ในชื่อ @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR