การประปานครหลวง (กปน.) แนะวิธีดูกราฟคุณภาพน้ำประปา

ในช่วงภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนสูง อาจทำให้น้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีรสชาติกร่อยบ้างบางช่วงเวลา เรามีคำแนะนำการดูกราฟคุณภาพน้ำ ดังนี้

กราฟสีแดง คือ ช่วงเวลา ที่ค่าคลอไรด์มากกว่า 250 มก./ล. หมายถึง เริ่มรับรู้รสชาติกร่อยของน้ำประปา แต่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ยกเว้น ผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ เด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก ควรหลีกเลี่ยง (ตามคำแนะนำของกรมอนามัย)

กราฟสีน้ำเงิน คือ ช่วงเวลาที่ค่าคลอไรด์ต่ำกว่า 250 มก./ล. น้ำประปามีรสชาติปกติสามารถสำรองน้ำในช่วงเวลานี้ไว้ใช้บริโภคได้

สามารถติดตามคุณภาพน้ำประปารายวันได้ทาง แอปพลิเคชัน MWA onMobile และช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter และ Instagram : @MWAthailand

ทั้งนี้ กปน. ขอยืนยันว่า คุณภาพของน้ำประปายังคงสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)และสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่บริการอย่างเพียงพอตลอดหน้าแล้ง

ข่าวแจก กปน. อื่น ๆ