โค้งสุดท้ายโปรโมชัน Flash Sale ลดค่าล้างถังพักน้ำราคาพิเศษ 990 บาท

การประปานครหลวง (กปน.) ต้อนรับเดือนแห่งความสุข ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ มอบโปรโมชัน Flash Sale ลดค่าบริการล้างถังพักน้ำราคาพิเศษ 990 บาท ต่อถังขนาดไม่เกิน 2,000 ลิตร ให้กับลูกค้า กปน. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น และใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
📢 เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ล้างถังพักน้ำราคาพิเศษ 990 บาท
• อัตราค่าบริการล้างถังพักน้ำ 990 บาท/ถัง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• สำหรับถังพักน้ำบนดินขนาดไม่เกิน 2,000 ลิตร (2 ลบ.ม.)
• ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566 และใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
• ช่วงวันและเวลาในการให้บริการล้างถังพักน้ำ คือ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
• ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ https://shorturl.asia/4x0ZV
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1865, 1253 หรือ 0 2500 2802 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR