ซื้อสารส้มน้ำ จำนวน 60,800 ตัน

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สัญญาเลขที่ บริษัท เป็นเงิน (บาท)
ซื้อสารส้มน้ำ จำนวน 60,800 ตัน  ซท.121/2550 โรงงานสารส้มนนทบุรี 234,201,600