การบริหารจัดการภาพลักษณ์

การบริหารจัดการภาพลักษณ์ของ กปน.

คำขวัญ   


“การประปานครหลวง ประปาเพื่อประชาชน”

   

Q

Quality
คุณภาพที่ยั่งยืน

W

Will
มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น  

A

Adaptability
ปรับตัวว่องไว

T

Technology & Innovation
ฉลาดใช้เทคโนโลยี  

E

Entrepreneurship
มองธุรกิจกว้างไกล

R

Reputation
สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน. 

สีประจำองค์กร  


MWA Vivid Blue
#00C2F3
C 67, M 0, Y 0, K 0
Pantone 88-1-3 C

MWA Deep Blue
#065BAA
C 95, M 70, Y 0, K 0
Pantone 653 C

MWA Clear Blue
#ABE1FA
C 30, M 0, Y 0, K 0
Pantone 290 C