สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ

สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง

9/2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรสาร

ข้อมูลติดต่อ

รถโดยสารธรรมดา

22, 62, 67, 89

รถโดยสารปรับอากาศ

ปอ.22, ปอ.62, ปอ.67

ทิศเหนือ

จรดคลองผดุงกรุงเกษม ถ.พระราม 4

ทิศใต้

จรดแม่น้ำเจ้าพระยา

ทิศตะวันออก

จรดแม่น้ำเจ้าพระยา ทางรถไฟสายช่องนนทรี

ทิศตะวันตก

จรดแม่น้ำเจ้าพระยา

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ

โทรศัพท์เบอร์กลาง 0 2286 0172, 0 2286 0174, 0 2286 0175, 0 2286 0177, 0 2286 0179

หน่วยงาน เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน 0 2286 7928 3501
ส่วนกลาง 0 2286 0153 3502, 3503
ผู้อำนวยการกองบริการ 0 2286 5099 3510, 3511
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา 0 2286 1015 3550
ผู้อำนวยการกองรายได้ 0 2286 5036 3530
ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ 0 2287 5017 3580
การขอติดตั้งประปาใหม่ เบอร์กลาง 3500
ชำระหนี้ค้าง เบอร์กลาง 3536, 3537
ชำระเงินผ่านธนาคาร เบอร์กลาง 3536, 3537
ค่าน้ำแพง 0 2286 4824 3532
แจ้งท่อแตกรั่ว 0 2286 1221 3562
น้ำไหลอ่อน 0 2286 1221 3562