สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ

สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง

9/2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรสาร

ข้อมูลติดต่อ

รถโดยสารธรรมดา

22, 62, 67, 89

รถโดยสารปรับอากาศ

ปอ.22, ปอ.62, ปอ.67

ทิศเหนือ

จรดคลองผดุงกรุงเกษม ถ.พระราม 4

ทิศใต้

จรดแม่น้ำเจ้าพระยา

ทิศตะวันออก

จรดแม่น้ำเจ้าพระยา ทางรถไฟสายช่องนนทรี

ทิศตะวันตก

จรดแม่น้ำเจ้าพระยา

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ

โทรศัพท์เบอร์กลาง 0 2286 0172, 0 2286 0174, 0 2286 0175, 0 2286 0177, 0 2286 0179

หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน0 2286 79283501
ส่วนกลาง0 2286 01533502, 3503
ผู้อำนวยการกองบริการ0 2286 50993510, 3511
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา0 2286 10153550
ผู้อำนวยการกองรายได้0 2286 50363530
ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ0 2287 50173580
การขอติดตั้งประปาใหม่เบอร์กลาง3500
ชำระหนี้ค้างเบอร์กลาง3536, 3537
ชำระเงินผ่านธนาคารเบอร์กลาง3536, 3537
ค่าน้ำแพง0 2286 48243532
แจ้งท่อแตกรั่ว0 2286 12213562
น้ำไหลอ่อน0 2286 12213562