สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

สำนักงานประปาสาขานนทบุรี

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง

282  ถ.นนทบุรี  ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

โทรสาร

ข้อมูลติดต่อ

รถโดยสารธรรมดา

33, 104, 69, 90, 32, 51

รถโดยสารปรับอากาศ

ปอ.505, ปอ.6

ทิศเหนือ

จรดจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้

จรดกรุงเทพมหานคร

ทิศตะวันออก

จรดกรุงเทพมหานครตั้งแต่เขตดุสิต เขตบางเขน ไปจนจรดจังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันตก

จรดจังหวัดนครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขานนทบุรี

โทรศัพท์เบอร์กลาง 0 2589 0035 – 8

หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน0 2589 41114501
ส่วนกลาง0 2589 4112
ผู้อำนวยการกองบริการ0 2580 59664510
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา0 2580 59684550
ผู้อำนวยการกองรายได้0 2580 59674530
ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ0 2539 60064580
การขอติดตั้งประปาใหม่0 2588 0035 – 84568
ชำระหนี้ค้าง0 2591 8101, 0 2588 33374542, 4543, 4544
ชำระเงินผ่านธนาคาร0 2588 33864537, 4538
ค่าน้ำแพง0 2588 4384535
แจ้งท่อแตกรั่ว / น้ำไม่ไหล0 2589 66264563
น้ำไหลอ่อน (บริเวณกว้าง)0 2589 66254572, 4573