สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง

170 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์

โทรสาร

ข้อมูลติดต่อ

รถโดยสารธรรมดา

127

รถโดยสารปรับอากาศ

ปอ.177, ปอ.516

รถโดยสารสองแถว

สายแม็คโคร-ศรีประวัติ และ สายบางกรวย-ศรีประวัติ

รถตู้

สายพาต้า-บางบัวทอง,สายเมอรี่คิงส์-บางบัวทอง
และสายปิ่นเกล้า-บางบัวทอง

ทิศเหนือ

จรดทางรถไฟสายใต้ และคลองมหาสวัสดิ์

ทิศใต้

จรดคลองมอญ และคลองบางเชือกหนัง

ทิศตะวันออก

จรดแม่น้ำเจ้าพระยา

ทิศตะวันตก

สุดเขตทวีวัฒนา

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

โทรศัพท์เบอร์กลาง: 0 2448 07340 2449 0129 , 0 2449 0296, 0 2449 0310 โทรสาร: 0 2449 0123

หน่วยงาน เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน 02 449 0088 4701
ผู้อำนวยการกองบริการ 02 448 0734 4710, 4711 
ผู้อำนวยการกองรายได้ 02 448 0296 4730
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา 02 449 0309 4750, 4751
ผู้อํานวยการกองธุรกิจบริการ 02 449 0130 4780
ติดต่อสอบถาม 02 449 0123 4700, 4722
การขอติดตั้งประปาใหม่ 02 449 0123 4700, 4722
ชำระหนี้ค้าง 02 448 0260 4741, 4742, 4743
ชำระเงินผ่านธนาคาร 02 449 0297 4736, 4737
ค่าน้ำแพง 02 449 0128 4732, 4733
แจ้งท่อแตกรั่ว  ( ส่วนซ่อมท่อ ) 02 449 0315 4761, 4762, 4763
แจ้งท่อแตกรั่ว  ( กองงาน ) 02 449 0315
น้ำไหลอ่อน (บริเวณกว้าง) 02 449 0315 4711, 4772, 4773