สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง

59 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทรศัพท์

โทรสาร

ข้อมูลติดต่อ

รถโดยสารธรรมดา

บางบัวทอง-วัดนครอินทร์

รถโดยสารปรับอากาศ

พาต้า-บางบัวทอง, รถตู้สาย พงษ์เพชร-ตลาดบางบัวทอง

ทิศเหนือ

จรด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี, อ.ลาดบัวหลวง จ.นครศรีอยุธยา

ทิศใต้

จรดทางรถไฟสายใต้

ทิศตะวันออก

จรดแม่น้ำเจ้าพระยา

ทิศตะวันตก

จรด จ.นครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

โทรศัพท์ตู้กลาง 0 2571 3982 ต่อ 7

หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน0 2571 17424601
ส่วนกลาง0 2571 17434602, 4604
ผู้อำนวยการกองบริการ0 2571 47184610
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา0 2924 21094650
ผู้อำนวยการกองรายได้0 2571 39134630
ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ0 2924 37134680
การขอติดตั้งประปาใหม่0 2571 7152, 0 2924 17114665 (สอบ.), 4675 (สกส.)
ชำระหนี้ค้าง0 2571 39134636, 4641
ชำระเงินผ่านธนาคาร0 2571 391346364637
ค่าน้ำแพง0 2924 17124632, 4633
แจ้งท่อแตกรั่ว / น้ำไม่ไหล0 2571 79274663 (สซท.)
น้ำไหลอ่อน (บริเวณกว้าง)0 2571 79274663 (สซท.)