สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง

623/1 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์

โทรสาร

ข้อมูลติดต่อ

รถโดยสารธรรมดา

1013,517

รถโดยสารปรับอากาศ

1013

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์เบอร์กลาง 0 2171 5455 ต่อ 64

หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน02 171 54504001
ผู้อำนวยการกองบริการ02 171 54694010
ผู้อำนวยการกองรายได้02 171 54654030
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา02 171 54734050
ผู้อํานวยการกองธุรกิจบริการ02 171 54524080
ติดต่อสอบถาม02 171 54714017 ต่อ 19
การขอติดตั้งประปาใหม่02 171 54744054 ต่อ 56
ชำระหนี้ค้าง02 171 54684041 ต่อ 44
ชำระเงินผ่านธนาคาร02 171 54674037 ต่อ 39
ค่าน้ำแพง02 171 54664033 ต่อ 35
แจ้งท่อแตกรั่ว 02 171 54794090
น้ำไหลอ่อน (บริเวณกว้าง)02 171 54784068 ต่อ 70