สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง

623/1 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์

โทรสาร

ข้อมูลติดต่อ

รถโดยสารธรรมดา

1013,517

รถโดยสารปรับอากาศ

1013

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์เบอร์กลาง 0 2171 5455 ต่อ 64

หน่วยงาน เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน 02 171 5450 4001
ผู้อำนวยการกองบริการ 02 171 5469 4010
ผู้อำนวยการกองรายได้ 02 171 5465 4030
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา 02 171 5473 4050
ผู้อํานวยการกองธุรกิจบริการ 02 171 5452 4080
ติดต่อสอบถาม 02 171 5471 4017 ต่อ 19
การขอติดตั้งประปาใหม่ 02 171 5474 4054 ต่อ 56
ชำระหนี้ค้าง 02 171 5468 4041 ต่อ 44
ชำระเงินผ่านธนาคาร 02 171 5467 4037 ต่อ 39
ค่าน้ำแพง 02 171 5466 4033 ต่อ 35
แจ้งท่อแตกรั่ว  02 171 5479 4090
น้ำไหลอ่อน (บริเวณกว้าง) 02 171 5478 4068 ต่อ 70