สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง

27 ซ.บุญศิริ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์

โทรสาร

ข้อมูลติดต่อ

รถโดยสารธรรมดา

25, 102, 1141, 365

รถโดยสารปรับอากาศ

ปอ.507, ปอ.508, ปอ.511, ปอ.523, ปอ.142, ปอ.102

ทิศเหนือ

จรดคลองสำโรง

ทิศใต้

จรดอ่าวไทย

ทิศตะวันออก

สุดเขตจังหวัดสมุทรปราการ

ทิศตะวันตก

จรดแม่น้ำเจ้าพระยา

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

โทรศัพท์เบอร์กลาง 0 2384 1411 ต่อ 2

หน่วยงานเบอร์ตรงเบอร์ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน0 2384 30673202
ส่วนกลาง0 2384 3065
ผู้อำนวยการกองบริการ0 2384 41633210
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา0 2384 30413250
ผู้อำนวยการกองรายได้0 2394 68523230
ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ0 2756 21103280
การขอติดตั้งประปาใหม่0 2384 48213221
ชำระหนี้ค้าง0 2394 65753241
ชำระเงินผ่านธนาคาร0 2756 21113241
ค่าน้ำแพง0 2756 20013232
แจ้งท่อแตกรั่ว / น้ำไม่ไหล0 2384 30433261
น้ำไหลอ่อน (บริเวณกว้าง)0 2756 21093261