1. สารคาร์บอนสามารถกำจัดคลอรีนได้ คาร์บอนที่ใช้งานมี 2 ประเภท คือ แบบผง (Powder ActivatedCarbon) และแบบเกล็ด (Granular Activated Carbon) โดยคาร์บอนผงมีราคาถูกกว่าแบบเกร็ดประมาณ 2-3 เท่าแต่ไม่คุ้มค่าและประหยัดในการทำรีเจนเนอเรชัน ซึ่งเป็นการฟื้นฟูสภาพให้กับคาร์บอนผงที่เสื่อมแล้ว จึงเป็นแบบใช้แล้วทิ้งได้เลย ส่วนคาร์บอนแบบเกร็ดที่ใช้และเสื่อมแล้ว สามารถนำไปทำรีเจนเนอเรชันและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่การทำรีเจนเนอเรชันทุกครั้งต้องมีคาร์บอนสูญเสียไปประมาณ 5 % เพราะการทำรีเจนเนอเรชันต้องเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงมาก ทำให้คาร์บอนบางส่วนป่นกลายเป็นผงละเอียดจนใช้การไม่ได้
  2. การกำจัดคลอรีนในน้ำประปาให้หมดไป นอกจากการกักเก็บน้ำทิ้งไว้ประมาณ 1 วันแล้วยังสามารถใช้โซเดียมไธโอซัลเฟต (Na2S2O3) 3 % ประมาณ 2-3 หยดต่อน้ำ 100-120 ml. นอกจากนี้ยังแก้ไขได้โดยบรรจุคาร์บอนแบบเกร็ดไว้ในถังแล้วปล่อยให้น้ำไหลผ่านชั้นคาร์บอน คลอรีนก็ถูกกำจัดออกหมด
  3. การกำจัดความกระด้างของน้ำ หมายถึง การกำจัดแคลเซียมและแมกนีเซียม ออกจากน้ำจนมีความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ไม่กระทบกระเทือนต่อการใช้น้ำ โดยปกติแล้วมักยอมให้มีความกระด้างอยู่ในน้ำเพื่อป้องกันการสึกกร่อนวิธีกำจัดความกระด้าง สามารถทำได้ 2 วิธี คือ วิธีเคมีหรือวิธีตกผลึกและวิธีแลกเปลี่ยนไอออน
  • วิธีตกผลึก (Precipitation Method) สารเคมีที่นิยมมากที่สุดในการกำจัดความกระด้างคือ ปูนขาว (CaO)โซดาแอช (Na2CO3) บางครั้งอาจใช้โซดาไฟ (NaOH) แทน แต่ไม่นิยมเท่าปูนขาวและโซดาแอช เนื่องจากมีราคาแพงมาก นอกจากนี้ยังต้องมีส่วนประกอบอื่นๆ อีก ที่สำคัญได้แก่ ถังกวนช้า ถังกวนเร็ว ถังตกตะกอนและระบบพีเอชหรือรีคาร์บอเนชั่น (เป็นการปรับสภาพน้ำให้เสถียรโดยการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือกรดแก่ เช่น กรดกำมะถัน,กรดเกลือ) นอกจากนี้ยังต้องทราบคุณสมบัติทางเคมีของน้ำเช่น pH, Alkalinity,Ca, Mg, TDS เป็นต้น จะเห็นว่าวิธีการนี้ค่อนข้างยุ่งยาก เหมาะสำหรับการปฏิบัติในโรงงานผลิตน้ำมากกว่า
  • วิธีแลกเปลี่ยนไอออน ใช้ในเครื่องกรองน้ำทั่วๆไป คือ สารเรซิน มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนได้ดี เรซินที่ใช้ในการกำจัดความกระด้างออกจากน้ำคือเรซินแบบกรดแก่ที่รีเจนเนอเรดด้วยเกลือแกง ในระหว่างการแลกเปลี่ยนไอออน เรซินจะใช้โซเดียมแลกกับไอออนบวกต่างๆ ในน้ำเช่นแคลเซียม แมกนีเซียม