ปริมาณคลอรีนที่การประปาฯใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคอยู่ระหว่าง 1.0 – 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ใช้คลอรีนในระบบผลิตน้ำประปาได้ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ฉะนั้น คลอรีนที่การประปาฯใช้นั้นอยู่ในเกณฑ์กำหนดและระบบผลิตของการประปาฯได้รับการรับรอง ISO 9002 ซึ่งปริมาณคลอรีนที่ใช้นี้ต่ำกว่าที่ใช้ในสระว่ายน้ำค่อนข้างมาก จึงขอเรียนว่าน้ำประปามิใช่สาเหตุที่ทำให้ผมร่วงและแสบหน้าแต่ประการใดผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่บ้านท่านในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2544 เวลา 12.00 น. ตรวจวัดคลอรีนได้ 0.96 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนผลวิเคราะห์อื่นๆซึ่งต้องวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง