ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับ งานประปา กรุณาติดต่อ 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง :: 21 ม.ค. 64 เวลา 22.30 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หยุดสถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว เพื่อสำรวจหาจุดแตกรั่ว น้ำไม่ไหล ถนนลาดพร้าว ตั้งแต่แยกตัดถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกตัดถนนศรีนครินทร์ , ถนนรามคำแหง ตั้งแต่แยกพระราม 9 ถึงแยกลำสาลี , ถนนประชาอุทิศ (รามคำแหง 39) , ถนนศรีวรา , ถนนอินทราภรณ์ , ถนนโชคชัย 4 , ถนนเทียมร่วมมิตร , ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ตั้งแต่แยกตัดถนนพระราม 9 ถึงแยกตัดถนนประเสริฐมนูกิจ , ถนนพระราม 9 (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกตัดถนนรัชดาภิเษก ถึงพระราม 9 ซอย 43 , ถนนเสรีไทย ตั้งแต่ซอยเสรีไทย 1 ถึงแยกตัดถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันออก) , ถนนโยธินพัฒนา , ถนนโพธิ์แก้ว , ถนนลาดพร้าววังหิน , ถนนสังคมสงเคราะห์ , ถนนนาคนิวาส , ถนนพัฒนาการ (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 1 ถึงซอยพัฒนาการ 33 , ถนนรัชดาภิเษก (ฝั่งขาเข้าเมือง) ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดพร้าว ถึงแยกพระราม 9 :: 21 ม.ค. 64 เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ปิดประตูน้ำท่อประธานขนาด 800 มม. เพื่อทดสอบจุดรั่ว บริเวณถนนกาญจนาภิเษก และถนนรัตนาธิเบศร์ น้ำไม่ไหล ถนนกาญจนาภิเษก (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกตัดถนนนครอินทร์ ถึงถนนทางเข้าวัดลาดปลาดุก , ถนนบางใหญ่-บางคูลัด (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองประปา และตั้งแต่ซอยวัดคงคา ถึงเทศบาลบางม่วง , ถนนบางม่วง-บางคูลัด (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองประปา , ถนน รพช.นบ.4002 (บ้านบางโค-บ้านกำนันสมจิตร ซอยประชาอุทิศ) (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองประปา , ถนนโยธาธิการ นบ.2031 (สายแก้วอินทร์) (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงหมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ , ซอยวัดเสาธงหิน (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงวัดเสาธงหิน , ถนนโยธาธิการ นบ.2014 (แยก ทล.หมายเลข 340-วัดสังวรพิมลไพบูลย์) (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงวัดปรางค์หลวง , ถนนโยธาธิการ นบ.2034 (ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่) (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงคลองประปา , หมู่บ้านพระปิ่น 3 , หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ , หมู่บ้านบัวทอง , ซอยท่าอิฐ , ซอยไทรม้าเหนือ (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกตัดถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงคลองอ้อมนนท์ , ซอยไทรม้า (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกตัดถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงคลองอ้อมนนท์ , ถนนรัตนาธิเบศร์ ฝั่งทิศเหนือ ตั้งแต่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ถึงสะพานพระนั่งเกล้า , ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกบางพลู ถึงหมู่บ้านอักษรา , ถนนราชพฤกษ์ (ทั้งสองฝั่ง) ตั้งแต่แยกตัดถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงคลองบางบัวทอง :: 23 ม.ค. 64 เวลา 22.00 - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หยุดจ่ายน้ำโรงงานผลิตน้ำสามเสน เพื่อซ่อมท่อประธานขนาด 1,000 มม. ถนนพระรามที่ 6 บริเวณลานกีฬาสวนสาธารณะสวนเงิน น้ำไม่ไหล ถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่คลองสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 4 , ถนนราชวิถี , ถนนโยธี , ถนนศรีอยุธยา , ถนนเพชรบุรี , ถนนบรรทัดทอง ,ถนนพญาไท , ถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่สะพานกษัตริย์ศึก ถึงถนนอังรีดูนังต์ , ถนนรองเมือง , ถนนจารุเมือง , ถนนจรัสเมือง , ถนนนิคมมักกะสัน , ถนนกรุงเกษม , ถนนเพลินจิต ตั้งแต่สี่แยกราชประสงค์ ถึงซอยหลังสวน , ถนนราชดำริ ตั้งแต่สี่แยกประตูน้ำ ถึงสี่แยกราชประสงค์ , ถนนราชปรารภ ตั้งแต่สามเหลี่ยมดินแดง ถึงสี่แยกประตูน้ำ , ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตั้งแต่ทางรถไฟมักกะสัน ถึงแยกอโศก-เพชรบุรี , ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่คลองสามเสน ถึงถนนเพชรบุรี , ถนนหลานหลวง ตั้งแต่ถนนเพชรบุรี ถึงคลองผดุงกรุงเกษม , ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่ถนนราชวิถี ถึงถนนอำนวยสงคราม , ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่ถนนพิษณุโลก ถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ , ถนนราชดำเนินกลาง , ถนนราชดำเนินใน , ถนนราชดำเนินนอก , ถนนดำรงค์รักษ์ , ถนนบำรุงเมือง , ถนนหลวง , ถนนราชินี , ถนนเจริญกรุง , ถนนตรีเพชร , ถนนตีทอง , ถนนพาหุรัด , ถนนจักรเพชร , ถนนวรจักร , ถนนจักรวรรดิ , ถนนเยาวราช , ถนนทรงวาด , ถนนสามเสน , ถนนราชสีมา , ถนนประชาธิปไตย , ถนนนครไชยศรี , ถนนอำนวยสงคราม , ถนนสุโขทัย , ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่ถนนราชดำเนินนอก ถึงถนนสามเสน , ถนนลูกหลวง ตั้งแต่ถนนราชดำเนินนอก ถึงถนนสามเสน , ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่ถนนราชดำเนินนอก ถึงถนนสามเสน , ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่ถนนราชดำเนินนอก ถึงถนนสามเสน ::มหาดไทยเปิดแคมเปญ ::มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ รองรับนโยบาย คืนความสุขให้ประชาชน ของ คสช. กำหนด 6 เป้าหมายเน้นหนัก :: รักษาความสงบ บริการด้วยใจ ให้ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ปรองดองสมานฉันท์ มุ่งมั่นปฏิรูป ::มหาดไทยชูแผน:: มหาดไทยใสสะอาด:: กำหนดมาตรการเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย คสช. ครอบคลุมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น