ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับ งานประปา กรุณาติดต่อ 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง :: 4 ธ.ค. 63 เวลา 23.55 - 01.30 น. ของวันรุ่งขึ้น หยุดสถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า น้ำไม่ไหล ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ ซอยประชาอุทิศ 121 ถึงสามแยกศาลาแดง , ซอยประชาอุทิศ 90 ทั้งซอย , ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา , หมู่บ้านสาขลา , ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่ โรงพยาบาลบางประกอก 3 ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า , ซอยวัดแค , ซอยวัดใหญ่ :: 5 ธ.ค. 63 เวลา 23.55 - 01.30 น. ของวันรุ่งขึ้น หยุดสถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า น้ำไม่ไหล ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ ซอยประชาอุทิศ 121 ถึงสามแยกศาลาแดง , ซอยประชาอุทิศ 90 ทั้งซอย , ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา , หมู่บ้านสาขลา , ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่ โรงพยาบาลบางประกอก 3 ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า , ซอยวัดแค , ซอยวัดใหญ่ ::มหาดไทยเปิดแคมเปญ ::มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ รองรับนโยบาย คืนความสุขให้ประชาชน ของ คสช. กำหนด 6 เป้าหมายเน้นหนัก :: รักษาความสงบ บริการด้วยใจ ให้ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ปรองดองสมานฉันท์ มุ่งมั่นปฏิรูป ::มหาดไทยชูแผน:: มหาดไทยใสสะอาด:: กำหนดมาตรการเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย คสช. ครอบคลุมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น