ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หน้าหลัก >> หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดหัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ ข่าว/บทความทั้งหมด

หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ
ผู้ว่าการฯ เปิดหลักสูตร..... "การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง" (25 ก.พ. 2553)
นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผวก.เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2553
สาขาลาดพร้าว บริการปรับปรุงท่อ - ล้างถังพัก ให้ร.ร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา (22 ก.พ. 2553)
สสล.ได้รับการติดต่อจาก โรงเรียน นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ว่าจ้างให้ กปน. ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อประปาภายใน พร้อมทั้งล้างถังพักน้ำและเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำใหม่
กปน. จัดอบรมความรู้การประปา เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรดูแลประปาชุมชน (22 ก.พ. 2553)
กปน.ได้ประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำ และการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาขึ้น โดยจัดให้มีการสัมมนาสัญจรไปตามหัวเมืองต่างๆ
ร้อนนี้ ไม่ขาดน้ำประปา กปน. ตั้ง 29 จุดจ่ายน้ำ บรรเทาภัยแล้ง (22 ก.พ. 2553)
ภัยแล้งปีนี้มาเร็ว หลายจังหวัดเริ่มขาดแคลนน้ำ คาดปีนี้จะร้อนกว่าทุกปี ผลพวงจากเอลนิโญ วอนคนกรุง แม้มีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน แต่ควรประหยัดน้ำให้เป็นนิสัยเผื่ออนาคต ลดใช้ฟุ่มเฟือย เตรียมพร้อมตั้งจุดจ่ายน้ำ 29 จุด ทั่วกรุง
กปน. ติดตั้ง-จัดซ่อมประตูน้ำทั่วกรุง (22 ก.พ. 2553)
เพื่อช่วยให้ซ่อมท่อ หรือตัดบรรจบท่อได้รวดเร็ว กปน. เตรียมติดตั้งและจัดซ่อมประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อที่ใช้งานมานาน จำนวน 69 ตัว ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบ เฟสแรก เริ่ม 15 กุมภาพันธ์นี้
กปน.สนับสนุนน้ำดื่มโครงการพัฒนาลานกีฬาของ กทม. (19 ก.พ. 2553)
กปน.ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ โดยให้การสนับสนุนน้ำดื่มในรูปแบบการติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มในลานกีฬาต่างๆ ด้วยตระหนักและเห็นความสำคัญของเยาวชนในการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
อบรมหลักสูตร“การพัฒนาความสามารถในเชิงบริหารและภาวะผู้นำ รุ่นใหม่ 53 คน (17 ก.พ. 2553)
นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความสามารถในเชิงบริหารและภาวะผู้นำ”ปี 2553 สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไป จำนวน 53 คน จากทุกสายงาน
18 ก.พ. น้ำไม่ไหลถนนบรมราชชนนีและถนนพระรามเก้า 20 ก.พ. น้ำไม่ไหลย่านบางพลี (17 ก.พ. 2553)
ด้วย การประปานครหลวง จะทำการซ่อมท่อ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 มีผลทำให้น้ำประปา
มท.3 เยือน กปน. ชม โรงงานมหาสวัสดิ์ เสริมความมั่นคงระบบส่งน้ำ (16 ก.พ. 2553)
ครั้งแรกของการเยี่ยมชมกิจการ กปน. อย่างเป็นทางการ มท.3 รับทราบโครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ระยะที่ 4 ชาวฝั่งธนฯ-นนทบุรี มีน้ำประปาเพิ่มอีกวันละ 4 แสนคิว เสริมศักยภาพระบบส่งน้ำประปาทั่วกรุง
กปน.มอบจุดบริการน้ำดื่มให้ รร.สตรีวิทยา ๒ (12 ก.พ. 2553)
กปน.เป็นประธานในพิธีมอบจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ ซึ่งสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว ติดตั้งเป็นตู้น้ำดื่ม มอบให้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ โดยมีนางบุญสม เดชธรรมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ
กปน.รุกห้างBig C รณรงค์น้ำประปาดื่มได้ (12 ก.พ. 2553)
นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต พร้อมด้วย ทีมงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ”น้ำประปาดื่มได้” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาให้กับผู้บริโภค
ปิดอบรมเทคนิคการเลือกใช้สารเคมีและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (11 ก.พ. 2553)
ปิดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเลือกใช้สารเคมีและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ” รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการใช้และการควบคุมเครื่องจ่ายสารเคมีแบบต่าง ๆ
ร้อนนี้ ชาวคลองสามวา จะมีน้ำประปาไหลแรงขึ้น (10 ก.พ. 2553)
กปน.มีงานขยายโครงข่ายการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เขตคลองสามวาและมีนบุรี พร้อมกับงานก่อสร้างขยายถนนของ กทม. ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจทั้งในเรื่องแรงดันและปริมาณ ตลอดจนความสะอาดที่ได้มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ลงนามร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (10 ก.พ. 2553)
นายเจริญ ภัสระ และ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการประปา ตลอดจนการขยายผลองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่
กปน. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่นอกห้องเรียน (10 ก.พ. 2553)
นายเจอดศักดิ์ เจิงกลิ่นจันทร์ มอบเงินสนับสนุนสำหรับการทำน้ำหมึกชีวภาพไว้ใช้ภายในโรงเรียน ให้แก่ 10 โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อบต/เทศบาล 134 คน เข้าอบรมเทคนิคฟื้นฟูระบบผลิตน้ำกับ กปน. ที่ขอนแก่น (9 ก.พ. 2553)
กปน. จัดฝึกอบรมประปาสัญจร หัวข้อ เทคนิคการแก้ไขปรับปรุง ฟื้นฟูระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปา รุ่นที่ 3 สำหรับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลทั่วประเทศ และบุคคลทั่วไป
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สนใจให้ กปน.ล้างถังพักน้ำและสั่งซื้อน้ำดื่มปาป้า (8 ก.พ. 2553)
นางกมลศรี ณ พัทลุง เข้าพบ นายณัฎฐกร ประสาทศรี เพื่อสวัสดีปีใหม่และสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ พร้อมนำเสนอโครงการรับจ้างงานระบบประปาภายใน
เจ้าหน้าที่เคนยาและนักศึกษาอินโดนีเซียดูงานผลิตน้ำที่บางเขน (8 ก.พ. 2553)
นายมานิตย์ พงศ์เฉลิมพร ให้การต้อนรับ Mr.David Were เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปาของประเทศไทย ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สร้างจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้กับพนักงาน (5 ก.พ. 2553)
วันที่ 28 มกราคม 2553 กปน. ฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจประปา จัดการบรรยายหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล”ซึ่งมีการเสวนาเรื่อง “การเป็นพนักงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล” โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกสหประชาชาติ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา (4 ก.พ. 2553)
นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง ให้การต้อนรับนายพูนสิน ศรีสังคม ผู้ประสานงานกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และคณะในโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 [224] 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ถัดไป>>
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125