ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 23 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21, 22 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 21 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ครั้งที่ 2 วันที่ 24, 25 เมษายน 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว ถนนรัชดาภิเษก บางพื้นที่ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หน้าหลัก >> ข่าวแจ้งเตือน

ข่าวแจ้งเตือน
ประกาศ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (8 พ.ค. 2561)
ประกาศ น้ำไม่ไหล วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (30 เม.ย. 2561)
ประกาศ น้ำไม่ไหล วันที่ 27 เมษายน 2561 (26 เม.ย. 2561)
ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 28 เมษายน 2561 (25 เม.ย. 2561)
ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 25,26 เมษายน 2561 (24 เม.ย. 2561)
ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 23,26 เมษายน 2561 (23 เม.ย. 2561)
ประกาศน้ำไหลอ่อน วันที่ 24 เมษายน 2561 (20 เม.ย. 2561)
ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 10 เมษายน 2561 (10 เม.ย. 2561)
ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 9 เมษายน 2561 (9 เม.ย. 2561)
ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 9 เมษายน 2561 (5 เม.ย. 2561)
ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 (27 มี.ค. 2561)
ด่วนมาก ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 26 มีนาคม 2561 (26 มี.ค. 2561)
ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 29 มีนาคม 2561 (26 มี.ค. 2561)
ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 22 มีนาคม 2561 (22 มี.ค. 2561)
ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 22,24 มีนาคม 2561 (21 มี.ค. 2561)
ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 24 มีนาคม 2561 (21 มี.ค. 2561)
ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 20 มีนาคม 2561 (19 มี.ค. 2561)
ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 15,17 มีนาคม 2561 (14 มี.ค. 2561)
ประกาศน้ำไม่ไหล วันที่ 14 มีนาคม 2561 (13 มี.ค. 2561)
ประกาศน้ำไม่ไหล วันที่ 10 มีนาคม 2561 (7 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125