ค้นหา
Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง
หน้าหลัก >> ทิศทางและนโยบายขององค์กร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดทิศทางและนโยบายขององค์กร ข่าว/บทความทั้งหมด
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
การตรวจสอบภายใน
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า

หน้า : [1]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125