ค้นหา
ระบบ e-Tracking System (ETS)
  ระบบบริหารจัดการสารเคมี
  การชำระเงินค่าสินค้า/บริการให้กับคู่ค้าของกปน.
  ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินของผู้ขาย/ผู้รับจ้างทาง Internet
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  E-Auction
  งานจ้างออกแบบฯ
  สอบ/ประกวดราคาทั่วไป
  ประกาศงานจำหน่ายพัสดุ
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (สาขา)
  ประกาศสอบราคาสายงานผลิตและส่งน้ำ
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (หน่วยงานอื่นๆ)
ประกาศราคากลางสำหรับงานที่ไม่มีประกาศเชิญชวน
  ราคากลางงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ราคากลางงานสำนักงานประปาสาขา
  ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา
  ราคากลางโดยวิธีกรณีพิเศษ
  ราคากลางโดยวิธีพิเศษ
  ราคากลางงานจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลงและคัดเลือก
  ราคากลางสายงานผลิตและส่งน้ำ
  การแก้ไขสัญญา
ทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการประปานครหลวง
  ผู้รับจ้างชั้น 2
  ผู้รับจ้างชั้น 3
  ผู้รับจ้างชั้น 1
ระเบียบและหลักเกณฑ์
  ดาวน์โหลดเอกสารจดทะเบียน
  การขอเปลี่ยนชื่อผู้รับจ้างในทะเบียน
  หลักเกณฑ์พิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกปน.
  หลักเกณฑ์
  ระเบียบกปน. พ.ศ. 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ (2561)
  ประกศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่วและงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ สสป.(ซท) 4/2561
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงกำลังน้ำ บริเวณ ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สสล.)
  จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย
  ปี 2560
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
อ่านทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งานโครงการ
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศร่าง TOR
  ประกาศประกวดราคา
  ราคากลาง
หน้าหลัก >> ราคากลาง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดราคากลาง ข่าว/บทความทั้งหมด
ราคากลาง
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-07 โดยวิธีพิเศษ (ทบทวนราคาครั้งที่ 1) (22 ส.ค. 2560)
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.129 โดยวิธีพิเศษ (22 ส.ค. 2560)
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ งานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำ งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และงานจัดซื้อและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย 115 kV สัญญา CS-902(R) โดยวิธีคัดเลือก (7 ส.ค. 2560)
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทร-01/1 (2 ส.ค. 2560)
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทร-01/2 (2 ส.ค. 2560)
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PMP-901(R) (31 ก.ค. 2560)
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-15 (17 ก.ค. 2560)
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PIT-901 (15 มิ.ย. 2560)
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITH-901 (5 มิ.ย. 2560)
งานสำรวจสภาพชั้นดิน และสภาพพื้นที่ บริเวณพื้นที่สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี และสถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี สัญญา SS-901 (5 พ.ค. 2560)
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD2-902(MOU4) (11 เม.ย. 2560)
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.125 (14 มี.ค. 2560)
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.124 (14 มี.ค. 2560)
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบจัดทำเอกสารประกวดราคาและร่วมจัดหาผู้รับจ้าง/ผู้ขาย งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสงานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ สัญญา CS-902 (13 มี.ค. 2560)
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.126 (13 มี.ค. 2560)
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคา และร่วมจัดหาผู้รับจ้าง งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PMP-901 (28 ก.พ. 2560)
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-009 (13 ธ.ค. 2559)
งานรื้อย้ายท่อประปา และวางท่อประปาใหม่ทดแทน สัญญา รทป.127 (1 ธ.ค. 2559)
งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-011 (30 พ.ย. 2559)
งานก่อสร้างวางท่อประปา และสัญญาที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITRR-703 โดยวิธีพิเศษ (22 พ.ย. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
  ปีงบประมาณ 2564
  ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับแก้ไข)
  ปีงบประมาณ 2562
รายชื่อผู้ซื้อแบบจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
  อำนาจคณะกรรมการการประปานครหลวง
  อำนาจผู้ว่าการ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างงานโครงการ
  สรุปผลรายเดือนตามแบบ สขร.1
  การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง
  การประกันความชำรุดบกพร่อง
เอกสารดาวน์โหลด
  โลโก้ประปาเพื่อประชาชนสำหรับป้ายประกาศ
  การติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ
คู่มือการประเมินผลงานก่อสร้าง
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ พ.ศ.2555
  หลักเกณฑ์การจัดชั้นผู้รับจ้าง
  ท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ
  ระบบผลิตน้ำ
  ท่อประธาน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125