ค้นหา
ระบบ e-Tracking System (ETS)
  ระบบบริหารจัดการสารเคมี
  การชำระเงินค่าสินค้า/บริการให้กับคู่ค้าของกปน.
  ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินของผู้ขาย/ผู้รับจ้างทาง Internet
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  E-Auction
  งานจ้างออกแบบฯ
  สอบ/ประกวดราคาทั่วไป
  ประกาศงานจำหน่ายพัสดุ
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (สาขา)
  ประกาศสอบราคาสายงานผลิตและส่งน้ำ
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง (หน่วยงานอื่นๆ)
ประกาศราคากลางสำหรับงานที่ไม่มีประกาศเชิญชวน
  ราคากลางงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ราคากลางงานสำนักงานประปาสาขา
  ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา
  ราคากลางโดยวิธีกรณีพิเศษ
  ราคากลางโดยวิธีพิเศษ
  ราคากลางงานจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลงและคัดเลือก
  ราคากลางสายงานผลิตและส่งน้ำ
  การแก้ไขสัญญา
ทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการประปานครหลวง
  ผู้รับจ้างชั้น 2
  ผู้รับจ้างชั้น 3
  ผู้รับจ้างชั้น 1
ระเบียบและหลักเกณฑ์
  ดาวน์โหลดเอกสารจดทะเบียน
  การขอเปลี่ยนชื่อผู้รับจ้างในทะเบียน
  หลักเกณฑ์พิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกปน.
  หลักเกณฑ์
  ระเบียบกปน. พ.ศ. 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ (2561)
  ประกศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่วและงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ สสป.(ซท) 4/2561
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงกำลังน้ำ บริเวณ ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สสล.)
  จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย
  ปี 2560
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
อ่านทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง งานโครงการ
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศร่าง TOR
  ประกาศประกวดราคา
  ราคากลาง
หน้าหลัก >> ประกาศประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทร-01/1 (18 ส.ค. 2560)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทร-01/2 (18 ส.ค. 2560)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PIT-901 (3 ก.ค. 2560)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างงานสำรวจสภาพชั้นดิน และสภาพพื้นที่บริเวณพื้นที่ สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี และสถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี สัญญา SS-901 (13 มิ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD2-902(MOU4) (18 พ.ค. 2560)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างงานสำรวจสภาพชั้นดิน และสภาพพื้นที่ บริเวณพื้นที่สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี และสถานีสูบจ่ายน้ำบางพลี สัญญา SS-901 (5 พ.ค. 2560)
กำหนดจำหน่ายเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8-17 พฤษภาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-011 (26 ธ.ค. 2559)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 26-30 ธันวาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-010 (18 ต.ค. 2559)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 18-21 ตุลาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-006 (13 ก.ย. 2559)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 13-16 กันยายน 2559
เลื่อนกำหนดวันยื่นซองเอกสารประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา PITL-747 (1 ก.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-008 (29 ส.ค. 2559)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง การแจ้งรายละเอียดและคุณสมบัติของเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำประปา (24 ส.ค. 2559)
หน่วยงาน/บริษัท/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำประปาที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาในแต่ละประเภท สามารถจัดทำรายละเอียดและคุณสมบัติของเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำประปาลงในแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ และส่งกลับให้การประปานครหลวงภายใน วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อการประปานครหลวงจะได้รวบรวมข้อมูลและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-747 (17 ส.ค. 2559)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 17-22 สิงหาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-009 (16 ส.ค. 2559)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 16-19 สิงหาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-007 (1 ส.ค. 2559)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ สถาบันพัฒนาวิชาการประปาที่เชียงราก สัญญา ฝบค(จล)-01 (26 ก.ค. 2559)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-02 (21 ก.ค. 2559)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 21-26 กรกฎาคม 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-01 (21 ก.ค. 2559)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 21-26 กรกฎาคม 2559
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา PITL-743 (2 มิ.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-743 (16 พ.ค. 2559)
กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
  ปีงบประมาณ 2564
  ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับแก้ไข)
  ปีงบประมาณ 2562
รายชื่อผู้ซื้อแบบจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
  อำนาจคณะกรรมการการประปานครหลวง
  อำนาจผู้ว่าการ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
รายงานผลการอนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างงานโครงการ
  สรุปผลรายเดือนตามแบบ สขร.1
  การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง
  การประกันความชำรุดบกพร่อง
เอกสารดาวน์โหลด
  โลโก้ประปาเพื่อประชาชนสำหรับป้ายประกาศ
  การติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ
คู่มือการประเมินผลงานก่อสร้าง
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ พ.ศ.2555
  หลักเกณฑ์การจัดชั้นผู้รับจ้าง
  ท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ
  ระบบผลิตน้ำ
  ท่อประธาน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125