ตามที่คุณ wine_hk@hotmail.com ได้ส่ง mail สอบถามในเรื่องการใช้น้ำบาดาลโดยผ่านการกรองโดยใช้ทรายกรองและแกลบเผา แต่คุณภาพน้ำที่ออกมามีลักษณะมันๆติดๆเหมือนกับมีสารส้ม เวลาอาบไม่สบายตัวขออธิบายว่า น้ำบาดาลที่คุณใช้น่าจะมีปริมาณความกระด้างที่เกิดจากหินปูนและปริมาณเหล็กหรือแมงกานีสที่อยู่ใต้ดิน ทำให้น้ำที่ออกมาจากบ่อบาดาลเวลาสัมผัสกับอากาศจะมีลักษณะดังกล่าว แต่ข้อมูลที่ให้มายังน้อยเกินไปแต่สาเหตุที่อธิบายดังกล่าวข้างต้นอธิบายจากประสบการณ์ว่าน่าจะเป็นลักษณะน้ำที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าว ข้อมูลที่น่าจะมีให้มาเพิ่มเติมคือ บริเวณที่ตั้งอยู่จังหวัดไหน ความลึกบ่อบาดาล ลักษณะน้ำที่สังเกตด้วยตาเปล่าเป็นอย่างไร มีฝ้าลอยอยู่ด้านบนไหมเป็นต้น

การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

  1. ต้องเก็บน้ำมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการว่าคุณภาพน้ำเป็นอย่างไร มีพารามิเตอร์ไหนที่เกินบ้างจะได้แก้ไขได้ถูกต้อง เช่น ความกระด้างเกินก็ใช้เรซินประจุบวกกำจัด หรือเหล็กเกินก็อาจจะเติมอากาศให้เหล็กตกตะกอน วิธีการง่ายๆคือเจาะท่อ PVC แล้วปล่อยให้เกิดการกระแทก ทำให้น้ำสัมผัสกับอากาศเป็นต้น แต่ที่สำคัญที่สุดต้องมานั่งคำนวณก่อนว่าจะใช้เรซินเท่าใดถึงจะเหมาะสม ซึ่งจะสัมพันธ์กับความกระด้างที่วิเคราะห์ได้จากห้องปฏิบัติการ
  2. การวางองค์ประกอบระบบควรจะวางอย่างไร ที่คุณใช้แกลบเผาใส่ลงไปนั้นโดยแท้จริงแล้วแกลบเผาจะทำหน้าที่หลักในการดูดซับกลิ่นที่มากับน้ำ หน้าที่รองกำจัดพวกสารอินทรีย์ในน้ำได้บางส่วนเท่านั้น