ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
พนักงาน กปน. ร่วมกับชาวบางเลน กว่า 600 คน ปลูกหญ้าแฝก – มะฮอกกานี 500 ต้นริมคลองประปาฝั่งตะวันตก

วันที่ 8 ก.ค. 2553
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร พนักงาน นักเรียนและชาวชุมชนกว่า 600 คน จัดกิจกรรมคลองประปาสวยด้วยมือเรา ด้วยการร่วมกันปลูกหญ้าแฝกและต้นมะฮอกการี 500 ต้น ที่ริมคลองประปาฝั่งตะวันตก บริเวณท่อลอดคลองบางภาษี กม.28-32 อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขี้น และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงคลองประปาได้เห็นความสำคัญของคลองประปา และเพื่อช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณริมคลองประปาให้น่าอยู่ น่ามอง โดยผลจากการปลูกเมื่อ 2 ปีก่อน หญ้าแฝกสามารถเจริญเติบโตได้ แต่ในช่วงแรกต้องให้น้ำในปริมาณสูง ซึ่งในระยะต่อไป กปน. จะขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้ตลอดแนวคลองประปา ระยะทางกว่า 106 กิโลเมตร สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
กิจกรรมคลองประปาสวยด้วยมือเรา นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "รวมใจรักษ์น้ำ” ของ กปน.
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125