ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
สาขาพญาไท รุกงาน Best Care Service

วันที่ 15 มี.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยทีมงาน Best Care Service สำนักงานประปาสาขาพญาไท เข้าเยี่ยมสำนักการโยธา กทม. โดยมี นายสมบัติ ยศสมศักดิ์ เลขานุการสำนักการโยธา กทม. ให้การต้อนรับ พร้อมแสดงความสนใจโครงการน้ำประปาดื่มได้ ซึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีควรมีการจัดทำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนใจบริการล้างถังพักน้ำที่ช่วยสร้างสุขอนามัยที่ดีต่อพนักงานและประชาชนที่มาติดต่อ ซึ่งทีมงานจะดำเนินการประสานงานต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125