ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
สาขาบางเขน สนับสนุนน้ำดื่ม งานกีฬาต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 15 มี.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาบางเขน ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 150 ขวด ให้แก่ กองการภาพ กรมการทหารสื่อสาร โดยมี พ.ท.ประเสริฐ หงษา หัวหน้าแผนกบริการการภาพ เป็นผู้แทนรับมอบ สนับสนุนการจัดงานลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการกรมการทหารสื่อสารพื้นที่บางเขน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา และออกกำลังกาย ป้องกันภัยจากยาเสพติด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125