ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการฯ จาก ป.ป.ช.

วันที่ 15 มี.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำโดย ดร.สมภพ อมาตยกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กปน. ในการนี้ ผวก. และคณะผู้บริหาร ได้ให้ข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่คณะอนุกรรมการฯ อันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใสต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125