ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
สาขาสุขสวัสดิ์ ร่วมหารือ “ประปาโตเกียว” กำหนดแนวทางลดน้ำสูญเสีย

วันที่ 15 มี.ค. 2556

           นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยวิโน ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นางกฤษณา ตั้งจิตวัฒนากร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ พร้อมผู้บริหาร กปน. ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Shozo Yamasaki และคณะทำงานของการประปาโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง กปน. ได้จ้างให้มาดำเนินการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ทดลองของสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ซ.1-ซ.37 ถนนราษฎร์บูรณะ ถนนพระราชวิริยากรณ์ ซ.12-ซ.16 เพื่อทดสอบความเหมาะสมของแนวทาง วิธีการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานลดน้ำสูญเสีย ด้วยเทคนิคและวิธีการของประเทศญี่ปุ่น และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับนำมาพัฒนากระบวนงานลดน้ำสูญเสียของสาขา และ กปน. ต่อไป โดยกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย ได้เริ่มดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 150 วัน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125